OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER


PRISER OCH STIPENDIER


IASPIS - Internationellt kulturutbyte
2018.05.29 beviljades Victor Marx rese­bidrag för ett kultur­arbete i Kap­staden, Sydafrika.

IASPIS - Internationellt kulturutbyte
2015.06.02 beviljades Victor Marx rese­bidrag för ett kultur­arbete i Tjeckien hösten 2015.

WAN - Colour in Architecture
2015.03.04 blev Victor Marx short­listed i WAN color in archi­tecture awards till­sammans med 6 andra arkitekt­kontor.

European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2015
2014 nominerades Victor Marx till det prestige­fulla 2015 års Mies van der Rohe­priset. Det delas ut varannat år och ca 300 arkitekt­kontor nomineras från EUs medlems­länder och aspire­rande medlems­länder.

SA-priset
2013 till­delades kultur­huset Cyklopen Stock­holms arkitekt­förenings årliga SA-priset. Priset ”ges till den eller dem som värdefullt bidragit och stimulerat det offentliga samtalet om arkitektur”.

Rebells fredspris
2008 till­delades Victor Marx "Rebells fredspris".
"Han är en förebild för fria kultur­utövare och för ett alternativt sätt att verka. Han har visat att man med små medel, stor vilja och driven krea­tivi­tet kan skapa sitt eget imperium. Och det kan inga bränder släcka. Med vår moti­vering vill vi visa att de sex år som han la ner för att bygga en fri­hetlig och eko­logiskt skapad mötes­plats för kultur­uttryck inte var för­gäves. Snarare har det väckt en helt annan eld till liv än den som brände ner Cyklopen – ett brinn­ande engage­mang hos omvärlden för dem som vågar gå mot strömmen, kämpa för människors rätt­igheter och bryta mot tra­ditio­nella strukturer. Rebells Fredspris år 2008 går till aktivisten, kultur­förökaren och tillika kultur­huset Cyklopens grundare Victor Marx."

JENNY LINDS RESESTIPENDIUM
2008 och 2009 tilldelades Victor Marx "Jenny Linds rese­stipendium" på sammanlagt 80 000kr. Stipendiet delades ut av Konst­akademien.