MARX ARKITEKTUR

(O)ÖNSKAD SAMHÄLLSFÖRBÄTTRING / GALLERI VITRIN


Galleri Vitrin var del två av konstverket (O)önskad samhällsförbättring 2008. Projektet skulle kunna beskrivas som konstnärlig forskning. Projektet bestod i två byggnader som placerades ut, utan tillstånd, i det offentliga stadsrummet. Platser valdes ut som enligt allmänheten hade ett lågt värde ned målet att ge dessa ett positivt innehåll. Byggnaderna som sådana var inte kons, det rörde sig inte om statyer. Konstnären använde arkitekturen för att generera reaktioner från myndigheter och civilsamhälle. Grundfrågeställningen var: Kan samhället och dess institutioner ta till sig positiva initiativ som kommit till på fel sätt? I möjligaste mån har dessa reaktioner dokumenterats och en del av dokumentationen finns under länken händelseförlopp nedan.

Arbetet med del två av konstprojektet inleddes med att konstnären Victor Marx deltog i en stadsvandring för Masmos befolkning arrangerad av Huddinge kommun i Masmo. Deltagarna berättade för tjänstemännen vad de tyckte om sin förort. Samtliga var eniga om att förorten var dåligt upplyst och saknade social service.

Betongnischerna utanför tunnelbanestationerna utpekades som en speciellt skrämmande plats. Därför valdes denna plats ut för konstverket. På grund av bristen på mötesplatser i förorten byggdes ett galleri. Detta utgjorde på dagtid en social mötesplats och då det var mörkt ute lystes den kolsvarta platsen utanför tunnelbanan upp genom den färggranna väggen.

Under de tre månader projektet fick stå arrangerades en ny utställning med vernissage i galleriet varannan vecka och ärendet togs hela vägen upp till votering i kommunnämnden där det förlorade med en röst.

Del ett av konstprojektet (O)önskad samhällsförbättring, BOSTADSTORNET

HÄNDELSEFÖRLOPP   -   GÄSTBOK

ARTIKLAR   -   BLOGGAR


Galleri Vitrin byggdes i en av nischerna utanför Masmo tunnelbanestations entré

De toma betongnischerna utanför Masmo tunnelbanestation innan konstverket Galleri Vitrin kommit upp

Masmo, Stockholm, innan gatukonstverket galleri Vitrin monterats

En tidig skiss på konstverket Galleri Vitrin i Masmo

En byggnadsritning på stålarbetet inför byggandet av konstverket Galleri Vitrin

(O)önskad samhällsförbättrings andra del, Galleri Vitrin, monteras kollektivt tidigt på morgonen

Victor Marx och medhjälpare reser bitarna som ska bli Galleri Vitrin i Masmo

(O)önskad samhällsförbättrings andra del monteras ihop

FÖrsta vernisagen på konstverket Galleri Vitrin

Galleri Vitrin passar så bra in att inspektören som ska besiktiga överträdelsen inte hittar projektet

(O)önskad samhällsförbättring

En enorm tavla pryder väggen på nischen innanför den plastvägg som förvandlat ytan till ett gatukonstgalleri

Plastväggen på galleriet skapar färgreflektioner i betongnischen

Genom att lägga till en vägg på nischen skapades ett galleri

Galleri Vitrin på sommaren, galleriet är öppet och galleristerna på plats

Gatukonstprojektet Galleri Vitrin lyser upp platsen framför Masmo tunnelbana med el lånad från SL