MARX ARKITEKTUR

PUBLIKATIONER DÄR MARX PROJEKT OMSKRIVS


Gubbängsutredningen
Gubbängsutredningen
Gubbängsutredningen fortsätter är en handbok för alla som vill bygga fram- tidens stad med sina grannar. Här finns recept för täljgillen, stadsvandringar, debatter och matlagning. Här finns också en samling texter om stadsplaner- ing, arkitektur, konst och grannskapsdemokrati och en dokumentation av Bomassan – en självorganiserande bomässa i södra Stockholm.

25 Kvadrat Imago mundi
An extraordinary collection that brings together the works of 200 Swedish artists united in the name of creativity and commitment. Artists from the older generations, modernists, postmodernists and young activists but, also, those grew up or began their artistic activity in other parts of the world and have found a new home in Sweden.

A brave collection that, with energy and generosity, and in the name of equality, participation and freedom, also embraces thorny issues like the lack of equal rights, the ecological challenge, loneliness, alienation. In perfect harmony with the culture of a country that has always advanced in the direction of wellbeing, social security, the creation of a strong sense of community.


Projektledare - Paula von Seth
Utgivare - Luciano Benetton Collection
25 Kvadrat
25 KVADRAT
I år är det premiär för de så kallade attefallshusen, och svenska folket får bygga 25 bygglovsbefriade kvadratmeter. Det blir tio extra kvadrat jämfört med friggeboden - tio extra kvadrat som gör stor skillnad och väcker drömmar!

Plötsligt blir det möjligt att tänka sig en sommarstuga, fullt utrustad med vatten och avlopp, eller ett extra hus på tomten till det vuxna barnet i väntan på "riktig" bostad. Den här boken bjuder på inspiration och vägledning för de byggmöjligheter som nu öppnar sig.

Här presenterar 25 av Sveriges främsta arkitektkontor - bland dem Wingårdhs och Tham & Videgård - var sitt nyritat och unikt förslag, med ritningar och visualiseringar.

25 kvadrat är en späckad idébok om hur man kan tänka arkitektur i liten skala. Den reder också ut vad den nya lagtexten säger om bygglovsbefriade komplementbyggnader och ger värdefulla tankeställare inför läsarens egna byggäventyr.

Författaren - Eva Wrede, Mark Isitt
Förlag - Max Ström
Cyklopenboken Cyklopen 2003-2013
2003 ockuperades Sveriges televisions gamla lokaler på Östermalm. 2013 invigdes ett frihetligt socialistiskt kulturhus i Högdalen.
Detta är historien om vad som hände däremellan.

Om direkta aktioner och kompromisslös rivningspolitik. Om ändlösa möten med tjänstemän och irrfärder i byråkratiska korridorer. Om mordbrand och solidaritet.
Detta är en berättelse om att bygga sina drömmar på en grund av kamp, svett och snedslagna spikar. Detta är historien om Cyklopen.

Redaktör - Ivar Andersen
Illustratör - Tanja Marx
Formgivare - Ivar Martinsson
Förlag - Cyklopen
Sätta färg på staden
Sätta färg på staden
Har man väl upptäckt det, så ser man det snart överallt. Klistermärken, tags, målningar, handarbeten... Men varifrån kommer allting? Vilka ligger bakom? I den här rikligt illustrerade boken får du möta några av Sveriges många utövare av gatukonst och graffiti.

Sätta färg på staden tecknar ett osentimentalt men tolerant porträtt av en verklighet som fyller städerna både i Sverige och i resten av världen. Färgstarka exempel kopplar konsten till andra företeelser samhället. För den som vill förstå den obeställda kreativiteten i det offentliga rummet är boken ett användbart verktyg. För den som redan är insatt i graffiti- och gatukonstkulturerna är porträtten av utövarna och deras projekt en källa till igenkänning och inspiration.

Följ med ut på äventyr både på natten och på dagen när staden får ny färg på
oväntade ställen!

Författaren - Kolbjörn Guwallius
Förlag - Dokument Press
Samarbeten - Movium
This must be the place This Must Be The Place
This Must Be The Place är ett icke-kommersiellt bokprojekt där unga konstnärer får möjlighet att visa sin konst.

Projektet drivs av fyra unga konstnärer med olika bakgrunder och inriktningar men med ett gemensamt mål, att hitta alternativa vägar för att visa konst.
Syftet med projektet är att lyfta fram unga konstnärer och erbjuda dem ett forum där de kan visa sin konst, fritt från kommersiella intressen. Resultatet blir en bok som kommer publiceras feb 2010, och distribueras till utvalda ställen i Europa.

Bakgrunden till projektet bottnar i initiativtagarnas erfarenheter av att verka som unga konstnärer i en konstvärld där kraven och villkoren ständigt förändras. Tanken är att This must be the place ska vara ett sätt för konstnärerna att möta en större publik, och för publiken att ta del av konstnärskap som annars hade varit svåra att upptäcka.
Street Art Cookbook
Street Art Cookbook
Street Art Cookbook is a guide to the materials and techniques used within today’s most creative and progressive art movement. In hundreds of pictures and illustrations and a dozen of interviews with some of the world’s most famous artists the authors show how street art is made.

From stencils and stickers to lasertagging and guerilla gardening, Street Art Cookbook takes us on a trip around the world in the search of the tricks and trades of street artists. Posters, stickers, screenprint, mosaic och sculptures - there are no limits for their imagination. After hundreds of books filled with pictures of street art published in the last few years finally one is showing how the artists work. Street Art Cookbook is filled with tips and examples of how to create your own stencil, sticker, poster or installation. These techniques can be used on all kinds of materials, textile, glass, metal, concrete or wood and suits everything from scrap-booking, designing clothes with motifs to outdoor use. Street Art Cookbook gives an unique insight in the alternative art world and is a rich inspiration source for those interested in Do-it-yourself-culture. Mark Jenkins, Swoon, Gould, WK Interact, Caper, Victor Marx, C215, Poch, Ron English and Knitta Please, are some of the featured artists in the book.

Author: Benke Carlsson Artist: Hop Louie
Plats, poetik och politik
Plats, poetik och politik
Begreppet offentlig konst har under de senaste decennierna utmanats, utforskats och utvidgats av konstnärer i Sverige och internationellt. I den här omvandlingen har ett poetiskt tilltal inte nödvändigtvis stått i konflikt med ett politiskt. Konstnärer arbetar numer med estetiska aspekter parallellt med ambitioner att integrera konsten i det socialas domän ofta med syftet att diskutera frågor som demokrati, jämlikhet, integration, migration, hemlöshet och rasism. Ibland står också konstproduktionens sociala natur i fokus.

Konstnären belyser då sin och konstens relation till brukarna, som inte sällan involveras helt konkret i skapandet. Gamla kategoriseringar fungerar inte längre när den offentliga konsten befinner sig på gränsen mellan konst och arkitektur eller mellan konst och street art, när den tar plats på ställen som annars är reserverade för reklam och konsumtion eller tar sig uttryck i form av sociologiska undersökningar där människor (publiken) är aktivt engagerade som en del av själva verket.

I Plats, poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet kastar skribenter från olika håll konsthistoriker, forskare, konstnärer och kritiker på sitt eget sätt ljus över teman som berör relationen mellan konst och det offentliga rummet: makt och motstånd, det platsspecifika, rätten tillrummet, feministiska perspektiv på offentligheten och mycket annat. Upplägget är rikt och dynamiskt med åtskilliga diskussioner om aktuella konstverk och projekt alltsammans illustrerat i över 130 färgbilder.

Förlag:Arena AB