MARX ARKITEKTUR

ÖSTERMALM - Compact living


På Stor­gatan i centrala Stock­holm byggs en liten lokal med högt i tak om till lägen­het. Målet var att ut­nyttja lokalens tak­höjd, på över 4 meter, för att skapa en compact living, att skapa mycket bostad på liten yta. Golvet höjdes upp i köket så att trappan ned från gården kunde flyttas och en matplats in­rymmas i köket. Ovanpå bad­rummet finns lägen­hetens sovrum med fönster­vägg mot köket för att skapa mer öppen­het. En liten passage, nedför en trappa, leder förbi bad­rummet in i det dubbel­höga vardags­rummet. En trapp­stege vidare upp till en häng­ande kontors­plats vari­från sov­rummet nås.

Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living
Compact living