OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

ÖSTERMALM - Compact living


På Stor­gatan i centrala Stock­holm byggs en liten lokal med högt i tak om till lägen­het. En arki­tekt­ritad om­bygg­nad med målet var att ut­nyttja lokalens tak­höjd, på över 4 meter, för att skapa en compact living, att skapa mycket bostad på liten yta. Golvet höjdes upp i köket så att trappan ned från gården kunde flyttas och en matplats in­rymmas i köket. Ovanpå bad­rummet finns lägen­hetens sovrum med fönster­vägg mot köket för att skapa mer öppen­het. En liten passage, nedför en trappa, leder förbi bad­rummet in i det dubbel­höga vardags­rummet. En trapp­stege vidare upp till en häng­ande kontors­plats vari­från sov­rummet nås.

Compact living
Compact living, sovloft med fönstervägg mot kök
Arkitektritad compact living
Detalj arkitektritad lägenget på Östermalm
Trappstege i arkitektrutad Compact living på Östermalm
Kontor hänger i taket i arkitektritad lägenget i Stockholm
Arkitektritad trappstege
Kontoret hänger i taket i arkitektritad Compact living
Compact living
Compact living, Planritning 1
Compact living, Planritning 2
Compact living, sektionsritningar
Compact living, ursprunglig lokal
Compact living, ursprunglig lokal
Compact living, lokal innan renoveringen