OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

KULTURHUSET STADSTEATERN I SKÄRHOLMEN


­

Marx arkitektur projekterade inredningsarkitekturen för Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmens nya foajé. Arbetet inkluderade rums- och gestaltningsprogram, skiss och förfrågningsunderlag. Stadsteatern i skärholmens fokus ligger på barn och unga. Foajén förses med ny receptionsdisk, sittrappor, ny belysning, en ny lösning för garderober, ny kafédisk, ny scenyta, omdisponering av rumsligheter etc.


Illustration för ny entré till foajé

Illustration för Stadsteatern i Skärholmens nya foajé

Planritning, förfrågningsunderlag, Skärholmens nya foajé

Elevation sittrappa, Skärholmens nya foajé

Elevation kafé, Skärholmens nya foajé

Befintlig foajé: Foto på befintlig foajé