OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

RELATIONSRITNING PÅ FASTIGHET STOCKHOLM


Marx arkitektur upp­rättade relations­rit­ningar på KV Vild­svinet, 5 våningar lägen­heter i två trapp­hus, entré­plan och käll­are. De flesta av bostads­rätts­förening­ens lägen­heter var om­byggda och arbetet inklu­derade plats­besök och kontroll­mätningar av fastig­heten.

Plats: KV Vildsvinet Utförande: 2015

Relationsritning på bostadrättsförening Östermalm, Stockholm