Marx arkitektur AB

"Min konst ska väcka frågor
som inspirerar till samtal
som leder till handling
som möjliggör förändring
som skapar en bättre värld"

START   -   KONTAKT   -   BÖCKERUTSTÄLLNINGAR   -   ARKITEKTURUTMÄRKELSERVictor Marx soloutställning på Halmstads konsthall Dokumentär om Marx arkitektur på Utbilödningsradion, UR A new Sweden, ett konstverk om integration

Ett interaktivt gatukonstprojekt Ett konstverk på temat miljöförstöring i form av ett träd Ett konstverk i skepnaden av en enorm fågelholk för människor leker med motsägelser i vårt samhälle

Miljonprogrammet framställt som monument som del av konstutställning En industri byggd som tårta ställs ut som konst Ett stort gatukonstprojekt testar samhällets gränser för bra olagliga initiativ i stadsrummet

Ett galleri byggd som gatukonst i Masmo, Stockholm, tillför något bra till en icke omtyckt plats och undersöker hur myndigheterna reagerar, konstnärlig forskning Trädgrenar fastspända på svårtillgängliga klätterträd gskapar möjligheter för lek Ett filmkonstprojekt utfört som en interaktiv installation