OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

ARKITEKTRITAD LÄGENHET


Ett industri­glas­parti skapar en semi­öppen plan­lösning där det fort­farande är möjligt att av­skärma sig ljud­mässigt. Betong­pelaren i vardags­rummet är obehandlad och kommunicerar med kökets betong­bänk­skivor och täck­sidor. Kökets grå­blå luckor och fronter skapar en känsla av lyx och möjlig­gör därmed större fri­het åt det industri­ella.

Huset från år 1959, har många gemen­samma nämnare med miljon­programmet som satte igång tre år senare. Husets stomme utgörs till stor del av pelare och erbjuder stor flexi­bilitet. Väggar mellan kök, vardags­rum och hall kunde rivas och dörr­hål flytta­des. På så vis kan dessa lägen­heter förvandlas till moderna bo­städer. Exklu­siva massiva natur­material i golv och i glas­partiet kontrast­erar till betongen och detta är lägen­hetens bärande design­koncept. Resul­tatet blir en levande, varm lägen­het där sta­dens puls sam­tidigt är när­var­ande. Pro­jekt­et be­skrevs fler­sid­igt i maga­sinet RUM design.

Plats: Stockholm, Farsta
Utförande: 2017

De 13 översta fotona ägs av URBAN BY ESNY och är fotograferade av Jesper.

Arkitektritad lägenhet med industriglasparti mellan vardagsrum och kök

Industriglasparti med skjutdörr avgränsar kök och vardagsrum

Industriglasparti med vridfönster avgränsar vardagsrum och kök i arkitektritad lägenhet

Exklusiv äkta mosaikparkett pryder vardagsrumsgolvet

Industrikänsla skapar kontrast när rå betongpelare möter mosaikparket

Kök med bänkskivor av betong, blågrå inredning och klinker på golv

Betongbänkskivor möter italiensk designho i arkitektritat kök

Sovrum med äkta fiskbensparkett skapar klassisk känsla

Sovrum med fiskbensparkett kontrasterar mot lägenhetens råa design

Fiskbensparketten är oljad för att ta fram ekens karaktär

Balkongräcket är målat invändigt och trall av lärkträ har fris

Hallens barcelona-klinker möter mosaikparkett med oktagonalt mönster och speglar sig i platsbyggd hallinredning

Badrum med Viktorianskt gröna plator och dansk design blandar retro med det moderna

Betongbänkskiva möter täcksida i betong och skapar en intressant kontrast mot köksinredningens exklusiva utformning

Kök och vardagsrum komunicerar subtilt med varandra genom glasprarti