OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

UTBYGGNAD INGARÖ


Ett fritidshus på Ingarö omgestaltat till ett permanentboände genom en utbyggnad.
Ekonomin i projektet var snäv och slutresultatet var ett försök att åstadkomma så
mycket som möjligt innom dess ramar. Utbyggnaden kopplar på befintligt hus och
är anpassad till dess proportioner. För att åstadkomma mer rymd är taket öppet upp
till nock.

I det stora sovrummet bärs taket av en limträbalk för att åstadkomma detta.
Även i den befintliga huskroppen har små justeringar gjorts. Ett av de befintliga
sovrummen har rivits för att ge plats åt ett större vardagsrum. Genom att balka av
rummet med en stålbalk undveks en pelare mitt i rummet.
Samtidigt fräshades befintligt hus upp med nya golv i vardagsrum och korridor och nya
ytskikt på väggar och i tak. Befintlig murstock och öppenspis renoverades.Plats: Värmdö, Ingarö
Utförande: 2016
Arkitektritad utbyggnad på Värmdö

Liten arkitektritad utbyggnad på Värmdö

Ombyggnad på Ingarö

Utbyggnad under byggnadsfasen, Ingarö