OM MARX ARKITEKTUR

KONTAKT

START

UTSTÄLLNINGAR

KONST

BÖCKER

UTMÄRKELSER

BIOGRAF ASPUDDEN


Marx arkitektur har tagit fram ett för­frågnings­under­lag för ny­etablering av bio­grafen Aspen i Asp­udden. Den till­tänkta lokalen bygg­des som bio­graf på slutet av 40-talet och ligger på Schlyters­vägen 35. Sedan länge har bio­grafen varit ned­lagd och lokalen har nyligen rivits ut helt efter en vatten­läcka.

Bio­grafen är tänkt att inrymma en restaurang / bar, en mindre och en större salong. Arbetet med pro­jektet på­börja­des i juni 2018 och pågår.

BIOGRAFEN ASPEN

Biograf entré illustration
Biograf Aspudden plansritning
Bardisk uppställningsritning
Biosalong Aspen
Foto
Befintligt foto biograf Aspudden
Befintligt foto biograf Aspen